Bedriftsavtale

idrettslag og organisasjoner

Pris: 399kr. eks.mva. pr. ansatt for fri bruk! 
         (minimum 10 ansatte eller 3990kr/mnd.)

Fakturering: En samlefaktura for alle ansatte faktureres på forskudd for hvert kvartal (3 mnd.) med forfall den 1. 

Oppsigelse: Avtalen blir fornyet hver gang faktura blir betalt. Avtalen avsluttes når faktura ikke blir betalt.

Bindningstid: Ingen, annet enn allerede betalt faktura.

Merk: ​Hvis ansatte skal betale selv, så må dette organiseres internt i bedriften.
Kontakt oss ved å trykke her for å lage en avtale